ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ

Αίθουσες Εκδηλώσεων 100 – 1000 ατόμων

* Υποχρεωτικά πεδία